Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2023 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2022 r.