Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o dacie i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 17 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6
Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz pełnionych funkcjach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Informacja w sprawie bezpłatnego transportu na wybory

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zgodnie z z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 498 i poz. 590) dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia Im możliwości wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Gmina uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do lokali wyborczych Mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii do pobrania lub wydrukowania. Rozkłady jazdy będą też wywieszone na wskazanych przystankach autobusowych.
Postanowienie Nr 243/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rząśnia
Postanowienie Nr 244/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Protokoły losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 10 maja 2024 r. o dacie i godzinie losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 2 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
INFORMACJA REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 14 W SIERADZU z dnia 23 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst obowiązujący)
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rząśnia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego