Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia wykorzystującego odnawialne źródła energii

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): EZamowienia

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e41819f9-21b0-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): EZamowienia

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d1d9b833-0bb4-11ef-bfd2-32fa350b5bfc
Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f
Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-048b4fd0-e6b2-11ee-9c02-ce2b643d361d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-048b4fd0-e6b2-11ee-9c02-ce2b643d361d
Wykonanie usług remontowych i modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd6387fd-dafe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-dd6387fd-dafe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd336ab0-daf5-11ee-8305-7e4937eb936d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bd336ab0-daf5-11ee-8305-7e4937eb936d
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e1a5e4e-d6f7-11ee-8305-7e4937eb936d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2e1a5e4e-d6f7-11ee-8305-7e4937eb936d
Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b29541c-d578-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3b29541c-d578-11ee-a3b5-e25d731b0da9
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-528cb5bc-8f76-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-528cb5bc-8f76-11ee-b55a-a22b2d7f700e