Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15:00-17:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni – Biuro Rady Gminy (pokój 120 – I piętro).


Biuro Rady Gminy Rząśnia
tel.: 44 631-71-22, wew. 211
adres email: rada@rzasnia.pl