Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Waryńskiego 6A
98-332 Rząśnia
tel. 44 631-77-77
adres e-mail: biuro@gozrzasnia.pl lub rejestracja@gozrzasnia.pl
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni: Małgorzata Bujacz

STRONA INTERNETOWA: www.gozrzasnia.pl
STRONA BIP: https://gozrzasnia.bip.gov.pl