Kluby Radnych VIII kadencji

Kluby Radnych w Radzie Gminy Rząśnia (kadencja 2018-2024)

Klub Radnych Nasza Gmina
1. Bożena Mikłaszewska – Przewodnicząca Klubu
2. Leszek Szczepański – Członek Klubu
3. Dorota Słomian – Członek Klubu

Klub Radnych Wspólnie dla Społeczeństwa
1. Mariusz Bożek – Przewodniczący Klubu
2. Grzegorz Mentek – Członek Klubu
3. Robert Telenga – Członek Klubu