Komisje Rady VIII kadencji

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia

1. Adam Rozumek – Przewodniczący Komisji.
2. Mariusz Bożek.
3. Marek Kozieł.
4. Włodzimierz Hachurski.
5. Bożena Mikłaszewska.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rząśnia

1. Marek Kozieł – Przewodniczący Komisji.
2. Dorota Słomian.
3. Sławomir Juszczyk.
4. Adam Rozumek.
5. Bożena Mikłaszewska.
6. Mariusz Bożek.


Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Rząśnia

1. Sławomir Juszczyk – Przewodniczący Komisji.
2. Mirosław Olczak.
3. Sylwester Sobczak.
4. Jarosław Popławski.


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Rząśnia

1. Mirosław Olczak – Przewodniczący Komisji.
2. Dorota Słomian.
3. Włodzimierz Hachurski.
4. Marek Kozieł.
5. Leszek Szczepański.


Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji Rady Gminy Rząśnia

1. Adam Rozumek – Przewodniczący Komisji.
2. Grzegorz Mentek.
3. Robert Telenga.
4. Sylwester Sobczak.
5. Sławomir Boroń.


Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rząśnia

1. Tomasz Pełka – Przewodniczący Komisji.
2. Bożena Mikłaszewska.
3. Sławomir Boroń.
4. Grzegorz Mentek.
5. Marek Kozieł.