Komisje Rady IX kadencji

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia

 1. Agnieszka Wojtysiak-Kordowina – Przewodnicząca Komisji
 2. Sławomir Boroń – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Mariusz Bożek
 4. Tomasz Leszczyk
 5. Damian Szcześniak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rząśnia

 1. Rafał Szlęk – Przewodniczący Komisji
 2. Mariusz Bożek
 3. Robert Telenga
 4. Tomasz Leszczyk
 5. Łukasz Szlęk

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Rząśnia

 1. Sławomir Boroń – Przewodniczący Komisji
 2. Damian Szcześniak – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Mirosław Olczak
 4. Jarosław Popławski
 5. Sylwester Sobczak

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Rząśnia

 1. Mirosław Olczak – Przewodniczący Komisji
 2. Adam Rozumek – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Leszek Szczepański
 4. Rafał Szlęk

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji Rady Gminy Rząśnia

 1. Łukasz Szlęk – Przewodniczący Komisji
 2. Robert Telenga – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Grzegorz Mentek
 4. Tomasz Pełka
 5. Sylwester Sobczak

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rząśnia

 1. Tomasz Pełka – Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Mentek – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Adam Rozumek
 4. Leszek Szczepański
 5. Agnieszka Wojtysiak-Kordowina