Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. 1 Maja 37 (II piętro)
98-332 Rząśnia
tel. 44 631-71-92
adres email: zgk@rzasnia.pl
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Rząśni: Mariola Kłyszewska

STRONA BIP: https://zgkrzasnia.bip.gov.pl