Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 marca 2022 roku w zakresie inwestycji zakończonej dnia 28.03.2022 roku pn. rozbudowa i przebudowa drogi w obrębie Stróża dz. 125/2 o łącznej długości 543 m.