Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni