Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2023 roku dotyczącej kontroli doraźnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni w zakresie realizacji budżetu
Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2023 roku dotyczącej stanu wyposażenia oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia za I półrocze 2023 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 3 lutego 2023 roku dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni
Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 9 września 2022 roku w zakresie realizacji budżetu i gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Zielęcinie
Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 marca 2022 roku w zakresie inwestycji zakończonej dnia 28.03.2022 roku pn. rozbudowa i przebudowa drogi w obrębie Stróża dz. 125/2 o łącznej długości 543 m.