INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Rząśnia za rok 2023
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.16.2024.AD z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Rząśnia za rok 2022