Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przystanku Biała na linii kolejowej nr 146…”
Informacja Nadleśnictwa Bełchatów o sporządzaniu projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2027-2036 oraz prac nad projektem planu przez aktywny udział w zespole lokalnej współpracy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przystanku Biała na linii kolejowej nr 146 w ramach: Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”
Obwieszczenie z dnia 08.04.2024r., znak: P.RUZ.4210.4.2024.DM.15 o wydaniu spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r.w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego
Ewidencja podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym wobec osób stosujących przemoc
Zarządzenie Nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim