Uchwała Nr IV/76/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2023 r.
Uchwała Nr IV/35/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rząśnia
Uchwała Nr IV/246/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2024 rok
Uchwała Nr IV/245/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia
Uchwała Nr IV/244/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rząśnia
Uchwała Nr IV/132/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 września 2023 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Rząśnia
Uchwała Nr IV/78/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2022 r.