Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.31.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.16.2024.AD z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.2.2024.AD z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu