Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków zatwierdzone decyzją PO.RZT.70.79.2023 Państwowego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu