Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2023
Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.31.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu
Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rząśnia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu gminy (Wójta Gminy Rząśnia) do udziału w zgromadzeniu organizowanym przez Przedstawiciela Rolników
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu gminy (Wójta Gminy Rząśnia) do udziału w zgromadzeniu organizowanym przez Przedstawiciela Rolników
Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.16.2024.AD z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz powołania zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.84.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. 
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rząśnia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.84.2020.ANS z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.2.2024.AD z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.80.2020.ANS z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 74/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033