POSTANOWIENIE NR 37/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

image_pdfimage_print