Ostatnie aktualizacje

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego[WYCIĄG]

image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego [WYCIĄG]

image_pdfimage_print

Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przystanku Biała na linii kolejowej nr 146 w ramach: Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”

image_pdfimage_print

Obwieszczenie z dnia 08.04.2024r., znak: P.RUZ.4210.4.2024.DM.15 o wydaniu spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

image_pdfimage_print

INFORMACJA z dnia 10 kwietnia 2024 r.w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY RZĄŚNIA sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni

image_pdfimage_print

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Rząśnia sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni

image_pdfimage_print

Protokoły wyników głosowania w obwodzie ma kandydatów na wójta

image_pdfimage_print

Protokoły wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych

image_pdfimage_print

Uchwały Rady Gminy Rząśnia z dnia 5 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 6/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok

image_pdfimage_print

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o dacie i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 5/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz pełnionych funkcjach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Uchwały Rady Gminy Rząśnia z dnia 25 marca 2024 r.

image_pdfimage_print

Sprawozdania budżetowe

image_pdfimage_print

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu na wybory

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zgodnie z z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia Im możliwości wzięcia udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Gmina uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do lokali wyborczych Mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii do pobrania lub wydrukowania. Rozkłady jazdy będą też wywieszone na wskazanych przystankach autobusowych.

image_pdfimage_print

Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f

image_pdfimage_print