Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator, który służy do publikowania informacji w postaci elektronicznej, zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Strona podmiotowa BIP zawiera i udostępnia w szczególności dane podmiotu i informacje dotyczące statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu, organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu, organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotu, majątku, którym dysponuje, informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Opis podstawowych funkcjonalności Biuletyn Informacji Publicznej:

Menu przedmiotowe
Znajduje się z lewej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jest to menu składające się z dowolnej liczby grup tematycznych, umożliwiające dostęp do treści informacji publicznych. Każda grupa może się składać z dowolnej liczby zakładek ułożonych kaskadowo (menu wielopoziomowe).

Rejestr zmian
Jest to szczegółowy rejestr wszelkich modyfikacji na stronie BIP, informujący o zmianach w treści zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Rejestr prezentuje informacje dotyczące zmian w sposób chronologiczny. Dostęp do rejestru możliwy jest po wybraniu zakładki „Rejestr zmian”, znajdującej się w dolnym menu Biuletynu Informacji Publicznej. Rejestr zmian prezentowany jest również w metryce każdej informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Redakcja
Jest to lista redaktorów odpowiedzialnych za wprowadzanie, edycję, zatwierdzanie oraz publikowanie wszelkich treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Moduł wyszukujący
Służy do wyszukiwania dowolnej treści zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej. Znajduje się na wszystkich stronach biuletynu, nad treścią każdej informacji. Moduł służy do wyszukania dowolnej treści, składającej się z minimum trzech znaków. Po wpisaniu frazy w wyszukiwarce i zatwierdzeniu, na ekranie pojawią się wyniki wyszukiwania oraz formularz wyszukiwania zaawansowanego.

Nawigacja w Biuletynie Informacji Publicznej
Nawigacja odbywa się za pośrednictwem myszy, klawiatury lub ekranu dotykowego. Wybierając aktywne elementy menu użytkownik przechodzi do wybranych treści.

image_pdfimage_print