OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego[WYCIĄG]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego [WYCIĄG]

INFORMACJA z dnia 10 kwietnia 2024 r.w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY RZĄŚNIA sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Rząśnia sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni

Protokoły wyników głosowania w obwodzie ma kandydatów na wójta

Protokoły wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych

Uchwała Nr 6/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o dacie i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania

Uchwała Nr 5/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz pełnionych funkcjach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu na wybory

Postanowienie Nr 132/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rząśnia

Postanowienie Nr 150/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pajęczańskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Protokoły losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z dnia 14.03.2024

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 marca 2024 r. o dacie i godzinie losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 27 lutego 2024 r.o miejscu, czasie i sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 114/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 111/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz powołania zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 14 lutego 2024 r.o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnia z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rząśnia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscu, dacie i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniach kandydatów do składów Terytorialnych Komisji Wyborczych, zgłoszeniach zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print