Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 maja 2024 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informacja o dofinansowaniu do zabiegów weterynaryjnych kastracji/sterylizacji psa/kota

Informacja o zgromadzeniu – protest rolników w Rząśni

Harmonogram zebrań sołeckich w roku 2024

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.16.2024.AD z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Nabór do projektu „Wzrost efektywności instalacji OZE w Gminie Rząśnia” (2-7 lutego 2024 r.)

Informacja. 26 lutego dniem wolnym od pracy

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie wyniku naboru na udzielenie dotacji na wspieranie zadania z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku

Ruszył nabór wniosków o dodatek osłonowy

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r.w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

Informacja. 5 lutego 2024 r. dniem wolnym od pracy (aktualizacja)

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.2.2024.AD z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024 – sołectwa: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024 – sołectwa: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin- Kolonia Broszęcin, Kodrań – Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary – Rychłowiec

Informacja. 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy

Informacja dla Mieszkańców wsi: Zielęcin, Stróża, Rekle dot. Szkoły Podstawowej w Zielęcinie

image_pdfimage_print