Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 maja 2024 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Uchwała Nr L/349/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia

Uchwała Nr L/348/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań–Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia

Uchwała nr XL/295/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Krysiaki Będkowskie, Krysiaki Broszęckie, gmina Rząśnia

Uchwała nr XXXVI/268/2022 Rady Gminy Rząśnia z dnia 9 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia

Uchwała nr XL/248/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz miejscowości Będków

Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 972/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Biała

Uchwała nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rząśnia

image_pdfimage_print