Skład Rady Gminy IX kadencji

Nazwa organu: Rada Gminy Rząśnia
Adres: ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia
Numer pokoju biura rady: 120
Telefon: 44 631-71-22
Adres poczty elektronicznej: rada@rzasnia.pl


Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia: Jarosław Popławski
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia: Adam Rozumek
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia: Sylwester Sobczak


SKŁAD RADY GMINY RZĄŚNIA

Okręg wyborczy nr 1 (Rząśnia, ulice: Asnyka, Bielskiego, Dąbrowskiej, Mickiewicza, Norwida, Nowa, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Waryńskiego, Wysockiego, 30 lecia, Kościuszki od numeru 1 do numeru 11)

–  LESZCZYK Tomasz.

Okręg wyborczy nr 2 (Rząśnia od numeru 52 do końca, Rząśnia ulice: 1 Maja, Strażacka)

– POPŁAWSKI Jarosław Stanisław.

Okręg wyborczy nr 3 (Rząśnia od numeru 1 do numeru 51, numery 51B, 51F, 51G, 51I, Rząśnia ulice: Kościuszki od numeru 12 do końca, Konopnickiej, Ogrodowa)

– BOŻEK Mariusz.

Okręg wyborczy nr 4 (Biała numery 1A, 2A, 2C i od numeru 5 do numeru 28 oraz od numeru 211 do końca)

– ROZUMEK Adam.

Okręg wyborczy nr 5 (Biała od numeru 1 do numeru 4 i od numeru 29 do numeru 125, z wyłączeniem 1A, 2A, 2C)

– PEŁKA Tomasz Miłosz.

Okręg wyborczy nr 6 (Biała od numeru 126 do numeru 210)

– MENTEK Grzegorz Adam.

Okręg wyborczy nr 7 (Będków, Żary, Rychłowiec)

– SZCZEPAŃSKI Leszek Józef.

Okręg wyborczy nr 8 (Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Augustów, Marcelin, Krysiaki)

– SOBCZAK Sylwester Andrzej.

Okręg wyborczy nr 9 (Gawłów)

– BOROŃ Sławomir Marek.

Okręg wyborczy nr 10 (Rekle)

– WOJTYSIAK-KORDOWINA Agnieszka Angelika.

Okręg wyborczy nr 11 (Stróża, Ścięgna)

– OLCZAK Mirosław Kazimierz.

Okręg wyborczy nr 12 (Suchowola od numeru 1 do numeru 28A, od numeru 41 do numeru 44, od numeru 46 do numeru 51 i od numeru 55 do numeru 64)

– SZLĘK Łukasz.

Okręg wyborczy nr 13 (Suchowola od numeru 29 do numeru 40A, numery 45, 45B, od numeru 52 do numeru 54A, numer 54G i od numeru 65 do końca)

– SZLĘK Rafał Karol.

Okręg wyborczy nr 14 (Zielęcin od numeru 1 do 41 i od numeru 102 do końca)

– TELENGA Robert Piotr.

Okręg wyborczy nr 15 (Zielęcin od numeru 42 do numeru 101)

– SZCZEŚNIAK Damian Paweł.

image_pdfimage_print