Uchwała Nr IV/78/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2022 r.

image_pdfimage_print