Uchwała nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 17 września 2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia

image_pdfimage_print