Uchwała Nr IV/35/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rząśnia

image_pdfimage_print