Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b29541c-d578-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3b29541c-d578-11ee-a3b5-e25d731b0da9

image_pdfimage_print