Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd336ab0-daf5-11ee-8305-7e4937eb936d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bd336ab0-daf5-11ee-8305-7e4937eb936d

image_pdfimage_print