Wykonanie usług remontowych i modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd6387fd-dafe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-dd6387fd-dafe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

image_pdfimage_print