Przewóz osób z terenu Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): EZamowienia

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-82e5d648-3549-11ef-acf6-4e696a6d8c25

image_pdfimage_print