Uchwała Nr IV/76/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2023 r.

image_pdfimage_print