Ostatnie aktualizacje

Protokoły wyników głosowania w obwodzie ma kandydatów na wójta

image_pdfimage_print

Protokoły wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych

image_pdfimage_print

Uchwały Rady Gminy Rząśnia z dnia 5 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 6/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok

image_pdfimage_print

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o dacie i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 5/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz pełnionych funkcjach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Uchwały Rady Gminy Rząśnia z dnia 25 marca 2024 r.

image_pdfimage_print

Sprawozdania budżetowe

image_pdfimage_print

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu na wybory

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zgodnie z z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia Im możliwości wzięcia udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Gmina uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do lokali wyborczych Mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii do pobrania lub wydrukowania. Rozkłady jazdy będą też wywieszone na wskazanych przystankach autobusowych.

image_pdfimage_print

Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f

image_pdfimage_print

Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-048b4fd0-e6b2-11ee-9c02-ce2b643d361d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-048b4fd0-e6b2-11ee-9c02-ce2b643d361d

image_pdfimage_print

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

image_pdfimage_print

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rząśnia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

image_pdfimage_print

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu gminy (Wójta Gminy Rząśnia) do udziału w zgromadzeniu organizowanym przez Przedstawiciela Rolników

image_pdfimage_print

Postanowienie Nr 132/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rząśnia

image_pdfimage_print

Postanowienie Nr 150/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print