Ostatnie aktualizacje

Sprawozdania budżetowe

image_pdfimage_print

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu na wybory

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zgodnie z z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia Im możliwości wzięcia udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Gmina uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do lokali wyborczych Mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii do pobrania lub wydrukowania. Rozkłady jazdy będą też wywieszone na wskazanych przystankach autobusowych.

image_pdfimage_print

Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f

image_pdfimage_print

Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-048b4fd0-e6b2-11ee-9c02-ce2b643d361d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-048b4fd0-e6b2-11ee-9c02-ce2b643d361d

image_pdfimage_print

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

image_pdfimage_print

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rząśnia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

image_pdfimage_print

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu gminy (Wójta Gminy Rząśnia) do udziału w zgromadzeniu organizowanym przez Przedstawiciela Rolników

image_pdfimage_print

Postanowienie Nr 132/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rząśnia

image_pdfimage_print

Postanowienie Nr 150/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pajęczańskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacja o zgromadzeniu – protest rolników w Rząśni

W związku z informacją z dnia 12 marca 2024 r. mając na względzie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389) Wójt Gminy Rząśnia informuje o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. w godzinach od 7:00 do 19:00.

Miejsce zgromadzenia: Rondo w miejscowości Rząśnia wraz z ulicami: Kościuszki, 1 Maja i Ogrodowa.

Terminy kolejnych zgromadzeń będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rząśni.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach dróg.

image_pdfimage_print

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu gminy (Wójta Gminy Rząśnia) do udziału w zgromadzeniu organizowanym przez Przedstawiciela Rolników

image_pdfimage_print

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Protokoły losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z dnia 14.03.2024

image_pdfimage_print

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

image_pdfimage_print

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 marca 2024 r. o dacie i godzinie losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Wykonanie usług remontowych i modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd6387fd-dafe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-dd6387fd-dafe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

image_pdfimage_print

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.16.2024.AD z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

image_pdfimage_print

Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd336ab0-daf5-11ee-8305-7e4937eb936d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bd336ab0-daf5-11ee-8305-7e4937eb936d

image_pdfimage_print