Ostatnie aktualizacje

Postanowienie Nr 150/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic drogom położonym w miejscowości Rząśnia, gm. Rząśnia

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rząśnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pajęczańskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informacja o zgromadzeniu – protest rolników w Rząśni

W związku z informacją z dnia 12 marca 2024 r. mając na względzie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389) Wójt Gminy Rząśnia informuje o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. w godzinach od 7:00 do 19:00.

Miejsce zgromadzenia: Rondo w miejscowości Rząśnia wraz z ulicami: Kościuszki, 1 Maja i Ogrodowa.

Terminy kolejnych zgromadzeń będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rząśni.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach dróg.

image_pdfimage_print

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu gminy (Wójta Gminy Rząśnia) do udziału w zgromadzeniu organizowanym przez Przedstawiciela Rolników

image_pdfimage_print

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Protokoły losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z dnia 14.03.2024

image_pdfimage_print

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

image_pdfimage_print

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 marca 2024 r. o dacie i godzinie losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Wykonanie usług remontowych i modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd6387fd-dafe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-dd6387fd-dafe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

image_pdfimage_print

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.16.2024.AD z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

image_pdfimage_print

Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd336ab0-daf5-11ee-8305-7e4937eb936d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bd336ab0-daf5-11ee-8305-7e4937eb936d

image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Rząśnia na dzień 11 marca 2024 r.

image_pdfimage_print

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e1a5e4e-d6f7-11ee-8305-7e4937eb936d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2e1a5e4e-d6f7-11ee-8305-7e4937eb936d

image_pdfimage_print

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b29541c-d578-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3b29541c-d578-11ee-a3b5-e25d731b0da9

image_pdfimage_print

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 27 lutego 2024 r.o miejscu, czasie i sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia IV kwartał 2023 r.

image_pdfimage_print

Postanowienie Nr 114/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Sieradzu II Nr 114/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., które zostało zwołane na dzień 27 lutego 2024 r. o godzinie 16.00 w siedzibie komisji, informujemy, że odbędzie się ono pod adresem: Rząśnia, ul. 1 Maja 37 – budynek Urzędu Gminy w Rząśni (II piętro, sala konferencyjna).

image_pdfimage_print

Postanowienie Nr 111/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni

image_pdfimage_print

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

image_pdfimage_print

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji Rady Gminy Rząśnia na dzień 27 lutego 2024 roku

image_pdfimage_print

Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2024 rok

image_pdfimage_print

Uchwały Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 lutego 2024 r.

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

image_pdfimage_print